Bases y anexos


Bases Convocatoria 2023

Modelo de declaración jurada responsable cultural

Modelo de declaración jurada promotor; responsable legal

Modelo de declaración jurada de derechos de autor

Modelo de carta de intención de espacios

Modelo de carta de aceptación de participantes

Jurados 2023